Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

12. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 5. travnja 2017.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/17-03/14
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 3. 04. 2017.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
12. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 10. travnja 2017. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2016. GODINU
2. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
3. a) IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2016. GODINU
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA
LJEKARNE ČAKOVEC O RASPODJELI DOBITI
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA PALIJATIVNE SKRBI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI OD 2017. DO 2020. GODINE
5. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2017. GODINU
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
7. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali za sjednicu dostavljaju se u privitku i uz poziv za 24. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNICA ODBORA
ŽELJKA PERHOĆ, dr. med. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content