Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/17-03/7
URBROJ: 2109/1-02-17-01

Čakovec, 4. 04. 2017.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
13. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za utorak, 11. 04. 2017. godine u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2016. godinu.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

PREDSJEDNK
Zlatko Bacinger, dipl. uč., v.r.