Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

Datum objave: 16. ožujka 2017.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je u četvrtak, 16. ožujka 2017. godine, na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavljen je radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova  koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. stavkom 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u Državni proračun te se koriste kao pomoć projektima sufinanciranim sredstvima ESI fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači. Spomenuta sredstva Korisniku izravno dodjeljuje MRRFEU kao bespovratna sredstva u skladu s pravilima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda i to isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika).

Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja. Za najslabije razvijene općine i gradove osigurano je do 90 posto sredstava, oni razvijeni mogu dobiti do polovice vlastitog učešća dok županije (ovisno o razvijenosti) i Grad Zagreb, mogu računati na sredstva u visini od 40 do 80 posto.
Planirani iznos sredstava u okviru Fonda za 2017. godinu je 150.000.000,00 kuna. Zahtjevi za dodjelu sredstva Fonda zaprimaju se od 20. ožujka 2017.
Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, možete pronaći na linku: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content