Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA SVETA MARIJA

Datum objave: 7. ožujka 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000012
URBROJ: 2109/1-09/4-17-0005
Prelog, 07.03.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SVETA MARIJA, HR-40326 Sveta Marija,
Trg bana Jelačića 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) javne i društvene namjene - mrtvačnica, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 941, 942, 940/1 (nova čestica broj 942) k.o. Sveta Marija (Sveta Marija, Glavna ulica).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.03.2017 od 8:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content