Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za uvrštenje gospodarstava u sustav Međimurske vinske ceste

Datum objave: 5. veljače 2017.

 
Međimurska vinska cesta (dalje MVC) je integrirani turistički proizvod Turističke zajednice Međimurske županije i predstavlja poseban način prodaje poljoprivrednih, ugostiteljskih i turističkih proizvoda proizvedenih na gospodarstvima s vinorodnog područja gornjeg Međimurja, organizirane pod zajedničkim nazivom „Međimurska vinska cesta“ te tržišno prepoznatljive standardiziranim znakovljem MVC i kriterijima poslovanja gospodarstava utvrđenih Pravilnikom MVC.
Osim organiziranog pružanja usluga, MVC je predstavljena kroz prirodnu ljepotu te posebnost okoliša, kulturne i povijesne znamenitosti, tradiciju i druge posebnosti vinogradarsko-voćarskog kraja gornjeg Međimurja, teritorijalno obuhvaćenog ponajviše, ali ne isključivo, na područjima jedinica lokalne samouprave: Gornji Mihaljevec, Selnica, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri i Štrigova.
Gospodarstva MVC su prvenstveno fizičke ili pravne osobe koje djeluju na tržištu gornjeg Međimurja te koja su registrirana u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske za obavljanje poljoprivredne djelatnosti - proizvodnju i prodaju vina iz vlastite proizvodnje, od kojih je barem jedno u prometu sa zaštićenom oznakom izvornosti.
Iznimno, pojam „gospodarstvo MVC“ može označavati i onu fizičku ili pravnu osobu koja pretežito djeluje na tržištu gornjeg Međimurja te koja je registrirana u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske za obavljanje:

  • poljoprivredne djelatnosti - proizvodnju i prodaju voćnih vina, jakih alkoholnih pića i napitaka iz vlastite proizvodnje,
  • ugostiteljsko-turističke djelatnosti - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja,
  • drugim djelatnostima kojima se doprinosi unapređenju ukupne turističke ponude gornjeg Međimurja.

Fizičke i pravne osobe zahtjev za uvrštenje na MVC podnose na adresu:

Turistička zajednica Međimurske županije

„Zahtjev za uvrštenje na MVC“

R. Boškovića 2

40000 Čakovec

Zahtjev mora sadržavati:

  • ispunjen obrazac Zahtjeva za uvrštenje na MVC
  • izvadak iz odgovarajućeg sudskog ili obrtnog registra ili preslika osobne iskaznice,
  • izvadak iz upisnika poljoprivrednih gospodarstava, destilatera ili drugog upisnika,
  • rješenje o odobrenju objekta za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina,
  • rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za pružanje ugostiteljskih usluga ili usluga seljačkog domaćinstva,
  • rješenje nadležne institucije iz kojega proizlazi da gospodarstvo proizvodi najmanje jedno vino s zaštićenom oznakom izvornosti,
  • drugu dokumentaciju iz koje je vidljivo da gospodarstvo udovoljava uvjetima iz Pravilnika MVC.

Tekst Pravilnika MVC, kao i obrazac Zahtjeva za uvrštenje na MVC možete pronaći na web stranicama Turističke zajednice Međimurske županije (http://visitmedimurje.com) i Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/)  ili ga zatražiti na e-mail: info.tzmz@gmail.com
Odmah po zaprimanju zahtjeva, Savjet MVC prosljeđuje dokumentaciju Povjerenstvu za kontrolu uvjeta MVC. Ukoliko Povjerenstvo za kontrolu uvjeta MVC utvrdi da zahtjev nije potpun, zatražit će od podnositelja dopunu.
Povjerenstvo je dužno provesti očevid nakon čega će predložiti Savjetu MVC donošenje odluke o uvrštenju podnositelja zahtjeva u sustav MVC s pravom na korištenje odgovarajuće oznake kategorije gospodarstva, zajedno s prijedlogom ugovora i pratećom dokumentacijom ili obrazloženi prijedlog o odbijanju zahtjeva.
Uvrštenje podnositelja zahtjeva kao gospodarstva u sustavu MVC uređuje se ugovorom između TZMŽ, zastupanog po predsjedniku Savjeta MVC i podnositelja zahtjeva.
Sklapanjem ugovora podnositelj zahtjeva stječe sva prava i obveze gospodarstva MVC propisanog Pravilnikom MVC te odlukama nadležnih tijela MVC.
 
Predsjednik Savjeta MVC
Matija Posavec, mag ing.
Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content