Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Koordinator/ica Saveza
– puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, ugovor o radu na određeno vrijeme (od 01.03.2017. do 31.12.2017. godine), mogućnost na neodređeno, probni rad 2 mjeseca

MJESTO RADA:
Čakovec, Međimurska županija

OPIS RADNIH ZADATAKA I ODGOVORNOSTI KOORDINATORA/ICE:
– planira, koordinira i prati provedbu operativnih i strateških planova, provodi operativne zadatke / aktivnosti,
­ upravlja financijama (prati i vrednuje financijski plan, prati likvidnost organizacije i naplatu te priprema financijske planove/izvještaje),
­ izrađuje godišnje narativne izvještaje (za Savez i konsolidirani za sve članice Saveza),
­ prati javne natječaje te izrađuje projektne prijedloge za domaće i međunarodne donatore i po potrebi provodi projekte te izrađuje narativne i financijske izvještaje projekata,
­ vodi brigu o članicama, partnerima i suradnicima u cilju unapređenja dugoročne suradnje
­ saziva i vodi operativne organizacijske sastanke,
­ upravlja internim komunikacijskim kanalima i alatima,
– planira, organizira i vodi djelatnosti promidžbe, oglašavanja, odnosa s javnošću i obavještavanja javnosti, predstavlja organizaciju na konferencijama, sajmovima i drugim događajima,
– osigurava potrebna sredstva i opremu za rad,
– upravlja bazom volontera, resursa i ostalim bazama Saveza,
– vodi administrativne poslove,
– redovito prati relevantne politike/promjena zakona, zagovara na lokalnoj i nacionalnoj razini interese Saveza,
– uvodi i koordinira razvoj sustava kvalitete za neprofitne organizacije,
– brine se o zaštiti na radu.

UVJETI:
– magistar ili stručni specijalist ekonomskog, pravnog ili društvenog smjera,
– minimalno 1 godina radnog iskustva na koordinacijskim/upravljačkim funkcijama (projekt/program),
– znanje o metodama, procesima, procedurama i tehnikama projektnog upravljanja,
– iskustvo u prikupljanju sredstava i upravljanju financijama,
– iskustvo u prenošenju znanja,
– iskustvo u odnosima s javnošću,
– napredno poznavanje i korištenje računala,
– engleski jezik (minimalno B2), aktivno u govoru i pismu,
– izražene organizacijske i komunikacijske vještine,
– visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu,
– iskustvo rada u timu,
– proaktivan pristup rješavanju izazova.

PREDNOST:
– dobro poznavanje institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira djelovanja udruga osoba s invaliditetom,
– poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na neprofitne organizacije.

NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo i preporuke na e-mail: suosimz@gmail.com ili poštom na adresu: Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec, s naznakom: „ZA NATJEČAJ – RADNO MJESTO KOORDINATORA/ICE SAVEZA“.
Rok za podnošenje prijave je 13.02.2017. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati/kinje koji ulaze u drugi krug selekcije bit će obaviješteni o rezultatima telefonskim putem 17.02.2017. godine. 21.02.2017. održat će se testiranje i razgovor s odabranim kandidatima/kinjama.
Ostali kandidati o rezultatima natječaja bit će obaviješteni putem elektroničke pošte.