KLASA: 022-06/16-02/14
URBROJ: 2109/1-03/02-16-1

Čakovec, 14. prosinac 2016.

Na temelju članka 5. stavak 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji sazivam 85. sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.

Sjednica će se održati u utorak 20. prosinca 2016. godine u 8,30 sati u
velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 83. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 13. listopada 2016. godine i radne ( 84.) sjednice „ Razvoj socijalnog dijaloga u Međimurskoj županiji „ održane 29. studenog 2016. godine

2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji (predsjednik se bira iz redova sindikalnih udruga a dopredsjednici iz Hrvatske udruge poslodavaca i Međimurske županije )

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu

4. Prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu s projekcijama Proračuna za 2018. i 2019. godinu

5. Kretanje na tržištu rada u Međimurskoj županiji

6. Ostala pitanja i prijedlozi

Molimo da se sastanku obavezno odazovete ili pošaljete svog imenovanog zamjenika. Za eventualne nejasnoće ili isprike kontaktirati Danicu Holcinger tel. 040- 374-020.
S poštovanjem,

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
Davor Sabolić , v.r.