Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto zaštitara

Datum objave: 15. prosinca 2016.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
- ZAŠTITAR
KLASA: 112-03/16-03/9
URBROJ:2109/1-08-16-10
Čakovec, 15.12.2016.
Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, objavljuje

O B A V I J E S T
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO ZAŠTITARA

I.

Pisano testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije na radno mjesto ZAŠTITARA održat će se 23. prosinca 2016. godine u 8,00 sati u maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2.

II.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme utvrdilo je listu kandidata čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Pisanoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti:
1. WALTER MARTAN
2. VLADO NALETINA
3. BRANKO TODOROVIĆ
4. LEON ŽLIČAR
Kandidat koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas (članak 22. st.2. ZSNLS-a).

III.

Intervju s kandidatima koji na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela testiranja, održat će se istog dana.

IV.

Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na web stranici Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija.hr

V.

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Branko Matuza, dipl.inf.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content