Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Komet d.o.o.

Datum objave: 15. prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000096
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0007
Prelog, 15.12.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i projektiranje, HR-40323 Prelog, Kalmana Mesarića 26
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - proizvodnja metalnih konstrukcija, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1646/1, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632/2, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1640, 1641, 1644, 1645 (novoformirana k.č.br. 1646/1) k.o. Prelog (Prelog, Kalmana Mesarića 26).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.12.2016. od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content