Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

NATJEČAJ Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Datum objave: 24. studenoga 2016.
Objavljen je natječaj s ciljem jačanja socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanja kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.
Specifični ciljevi : 
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na Skupinu 1)
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2)
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja (primjenjivo na Skupinu 3)
Skupine:
Skupina 1
 • Odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina;
 • Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65 godina.
 Skupina 2
 • Odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina.
 Skupina 3
 • Odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina.
Prihvatljivi prijavitelji:
 • Pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: udruga, savez zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
 • posjeduje dostatne pravne, financijske i operativne kapacitete za provedbu projekta;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 • nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.
Prihvatljive aktivnosti:
SKUPINA 1:
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom
 • Promidžba i vidljivost
SKUPINA 2 :
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom
 • Promidžba i vidljivost
SKUPINA 3:
 • Upravljanje projektom i administracija
 • Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom
 • Promidžba i vidljivost
Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content