Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga iz područja zaštite potrošača (edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača)  koji će se financirati iz Proračuna Međimurske županije u 2017. godini.

Za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2017. godini prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, tj. udruge, koje su prepoznate u javnosti i aktivne u rješavanju problema u području zaštite potrošača, a koje su registrirane za djelatnost zaštite potrošača.

Natječaj je otvoren do 25. studenog 2016. godine.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu objave.

 

 1. Natječaj – Obrazac 1 (pdf format)
 2. Upute za prijavitelje – Obrazac 2 (pdf format)
 3. Opisni prijavni obrazac – Obrazac 3 (word format)
 4. Obrazac proračuna – Obrazac 4 (excel format)
 5. Obrazac Izjave o partnerstvu – Obrazac 5 (word format)
 6. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 6 (word format)
 7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu – Obrazac 7 (word format)
 8. Obrazac za ocjenu kvalitete – Obrazac 8 (word format) – sastavni dio Uputa za prijavitelje
 9. Obrazac ugovora – Obrazac 9 (pdf format)
 10. Obrazac za opisni izvještaj – Obrazac 10 (word format)
 11. Obrazac za financijski izvještaj – Obrazac  11 (excel format)

Odluka o odabiru programa/projekata i visini financijske potpore iz područja zaštite potrošača u 2017. godini (PDF)