Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Prijedlozi za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež

Datum objave: 28. rujna 2016.

Kako je sucima porotnicima Općinskog suda u Čakovcu istekao četverogodišnji mandat potrebno je ponovno provesti postupak imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda. Predlaže se da se ukupno imenuje 50 sudaca porotnika koji bi obnašali dužnost slijedeće četiri godine.
Sukladno članku 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15 i 82/15), suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.
Temeljem članka 15. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13i 6/14) propisano je da Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije predlaže izbor i imenovanja osoba koje bira i imenuje Županijska skupština.
Prema članku 117. Zakona, za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Prema članku 118. stavku 1. Zakona, suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku toga roka mogu biti ponovno imenovani. Odredbom stavka 2. istog članka propisano je da se odredbe tog Zakona koje se odnose na suce shodno primjenjuju i na suce porotnike ako zakonom nije drugačije određeno dok je odredbom stavka 3. istog članka propisano da, ako imenovanje sudaca porotnika nije obavljeno do isteka roka na koji su imenovani, suci porotnici nastavljaju obnašati dužnost do novog imenovanja suca porotnika.
Prema članku 90. stavka 1. Zakona sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću. Sukladno članku 122. sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu nastalih troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada.
Krajem ove godine ističe mandat i sucima porotnicima za mladež pa vas molimo da prilikom predlaganja kandidata za suce porotnike Općinskog suda predložite i kandidate za suce za mladež.
Odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15) suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. Člankom 45. stavkom 6. istog Zakona propisano je da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola, pa vas molimo da prilikom predlaganja kandidata i o tome vodite računa.
Molimo Vas da nam najkasnije do kraja mjeseca listopada 2016. godine dostavite prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu i sudaca porotnika za mladež, na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, R. Boškovića 2, Čakovec.
Uz ime i prezime kandidata navedite i njihove osnovne životopisne podatke i to: OIB, adresu stanovanja-prebivališta, zanimanje-zvanje, mjesto rada i brojeve telefona/mobitela u stanu i radnom mjestu.
U privitku vam dostavljamo presliku Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda i sudaca za mladež iz 2012. godine.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Odbora za izbor i imenovanja
Mr.sc. Renato Slaviček

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content