Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

11. sjednica Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Datum objave: 27. rujna 2016.

Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/16-03/10
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 26. 09. 2016.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
11. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
za ponedjeljak, 3. 10. 2016. godine u 14,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Prijedlog programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Međimurske županije.
2. Prijedlog programa za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta na području Međimurske županije.
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-253 (Alan Resman).
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Zlatko Bacinger, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content