Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV - za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku poljoprivredu za 2016. godinu

Datum objave: 2. kolovoza 2016.

 
Temeljem članka 7. Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2015-2016. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 7/2015.), objavljuje se Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za sufinanciranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Međimurskoj županiji upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koji ekološku proizvodnju obavljaju  na području Međimurske županije.
Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednost sukladno Programu potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2015-2016. Godine, koji je usklađen s pravilima potpore de minimis i odobren od strane Ministarstva poljoprivrede, a odnosi se na financiranje troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji.
Ukupni iznos potpora male vrijednost dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR unazad tri fiskalne godine (predmetna i prethodne dvije fiskalne godine) od dana podnošenja zahtjeva, pri čemu se ta gornja granica odnosi na sve oblike, izvore i programe javne potpore ukupno dodijeljene pojedinom korisniku. Podnositelj zahtjeva obavezan je u zahtjevu navesti podatke o iznosima primljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.
Potpora se dodjeljuje u iznosu stvarnih troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kn ukupnih troškova u tekućoj godini.
Zahtjevi za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca zahtjeva, dostupni su u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam i na web stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr  .
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev:

  1. Rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji,
  2. Preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
  3. Preslika zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru u 2016. godini i preslika potvrdnice,
  4. Dokaz o izvršenoj uplati za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u 2016. godini,
  5. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a

 
Javni poziv otvoren je do 30. rujna 2016. godine.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije.
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarske djelatnosti, Odsjek za poljoprivredu i turizam na broj telefona 040/374-231 i 040/374-002.
Prijave se dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, s naznakomJavni poziv – ekološka poljoprivreda“  na adresu:
 

          MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

        UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

    Odsjek za poljoprivredu i turizam

          R. Boškovića 2, 40000 Čakovec

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i zahtjevi koji ne udovoljavaju kriterijima ovog javnog poziva,  neće se  razmatrati.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti za ekološku poljoprivredu donosi župan Međimurske županije, te se ista dostavlja podnositeljima zahtjeva. Ukoliko je ukupni iznos potpora po prihvatljivim zahtjevima veći od iznosa sredstava osiguranih za predmetnu potporu u županijskom proračunu za 2016. godinu, Župan zadržava pravo iznose potpore proporcionalno umanjiti, sukladno raspoloživim sredstvima.
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja), kao ni podnositelji s nepodmirenim obvezama prema Međimurskoj županiji.
Međimurska županija zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva, pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti
Klasa: 320-01/16-03/11
Urbroj: 2109/1-07-16-01
Čakovec, 02.08.2016.
 
Link  IZJAVA -   Izjava_sustav PDV
Link  ZAHTJEV -  Zahtjev-2016

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content