Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - rekonstrukcija niskonaponske mreže u Gornjem Mihaljevcu

Datum objave: 4. srpnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/16-01/000007
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0006
Čakovec, 10.06.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, , HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37, Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2, HR-40000 Čakovec
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - rekonstrukcija niskonaponske mreže u Gornjem Mihaljevcu: Izlaz br. 2 iz SBTS 10/0,4 kV IGRALIŠTE (BR. 324), 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 1334, 1341, 1099, 719/2, 658, 1069, 1139, 1329, 1349, 559, 562/2, 521, 1413, 1095, 1137, 1138, 1308, 1321, 1322, 1328, 563, 564, 565, 715/3, 1100, 1098, 715/2, 716/2, 717, 1102, 566/1, 1076, 1354, 1073, 1074 k.o. Gornji Mihaljevec (lokacija - Gornji Mihaljevec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.07.2016. godine od 12:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na trasi predmetnog zahvata
4. U spis, ovdje.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content