Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta  za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta  i traje do iskorištenja sredstava.

Više o pozivu na: https://poduzetnistvo.gov.hr/UserDocsImages/slike/1.Javni%20poziv%20promid%C5%BEba%202016..pdf