Međimurje Europska regija sporta za 2022.
-2.2 °C
1029.0 hPa
63 %

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada - UO za prostorno uređenje

Datum objave: 12. svibnja 2016.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 86/12 i 143/13) određeni su uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada.
Pod nezakonito izgrađenom zgradom u smislu tog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene  bez akta za građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotgrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova najmanje jedne etaže, te zgrada koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011, uz uvjet da je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, o čemu tijelu nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.
Pod uvjetima i u postupku propisanim tim Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja tog Zakona, na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju, odnosno na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju (ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva), te nezakonito izgrađena zgrada izgrađena protivno prostornom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. tog Zakona.
Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.
Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu. Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon isteka tog ne može se više podnijeti.
Rješenje o izvedenom stanju se po provedenom upravnom postupku donosi ovisno o zahtjevu podnositelja zahtjeva za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica.
Prije donošenja rješenja podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade, dužni su platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste. Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi koje po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju sukladno Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (Narodne novine broj 98/12).
Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.
Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.
Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedneom stanju smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom, te se sukladno posebnim propisima može rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 22. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Javni poziv za uvid u spis predmeta - BORNA LULIĆ
Gospodarsko-socijalno vijeće Međimurske županije obilježava Dan socijalnog partnerstva
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 21. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 20. siječnja 2022. - U Međimurju velik broj pozitivnih nalaza, no značajno smanjen broj hospitaliziranih osoba zahvaljujući procijepljenosti od gotovo 70%
Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji – za 61 učenika s teškoćama u razvoju osigurano je 58 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika
JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za srijedu, 19. siječnja 2022. - Ove subote cijepljenje bez najave u Murskom Središću
Nazire se vizura budućeg Biciklističkog info centra s vidikovcem na Mađerkin bregu
POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2021. godinu
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content