Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Inovacije novoosnovanih MSP

Datum objave: 11. svibnja 2016.
Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za "Inovacije novoosnovanih MSP". Sredstva natječaja namijenjena su financiranju projekata koji doprinose razvoju potpomognutih novoosnovanih tvrtki te uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate. Također, sredstva se dodjeljuju stvaranju novih, inovativno orijentiranih tvrtki s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: 
Na natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje:
  • su neuvršteni MSP-ovi koja spadaju u mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014,
  • su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave,
  • nisu raspodijelile dobit i nisu osnovane spajanjem.
Prihvatljive aktivnosti: 
1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima), a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod - MVP), za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta.
2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge)
3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2.:
  • Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
  • Ulaganja u instrumente i opremu,
  • Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).
4. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze
  • Revizija projekta u skladu s poglavljem 7.5 Uputa (ukoliko je primjenjivo),
  • Promidžba i vidljivost u skladu s poglavljem 7.6 Uputa.
Iznos sufinanciranja:
  • Minimalan iznos sufinanciranja: 150.000,00 kn,
  • Maksimalan iznos sufinanciranja: 1.500.000,00 kn.
Stopa sufinanciranja: 
Maksimalan intenzitet potpore iznosi 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content