Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/16-03/6
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec, 11. 05. 2016.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša međimurske županije

za utorak, 17. 05. 2016. godine u 7,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće o poslovanju „Piškornica“ d.o.o. za 2015. godinu.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-253 (Alan Resman).

S poštovanjem,

PREDSJEDNK
Zlatko Bacinger, v.r.