Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

10. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 11. svibnja 2016.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/16-03/22
URBROJ: 2109/1-02-16-01
Čakovec,11. 05. 2016.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
10. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 16. svibnja 2016. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2016.
GODINU
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH
SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE U 2016. GODINI
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNICA ODBORA
ŽELJKA PERHOĆ, dr. med. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content