Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  prisustvovalo je u sklopu Projekta „Jačanje kapaciteta gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije“ sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća Brodsko-posavske županije.

Projekt je vrijedan 413.714  kuna i u potpunosti se financira iz  europskih fondova, a predstavili su ga zamjenik župana Međimurske županije Zoran Vidović i zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije  Đurđica Ištef Benšić koji su ujedno predstavili i svoje županije.  O Brodsko- posavskoj županiji govorio je župan  Danijel Marušić.

O radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji govorio je njezin predsjednik Davor Sabolić, a o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Brodsko-posavskoj županiji njezin predsjednik  Ivica Kožul te član, ujedno i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, Stjepan Bošnjaković.

Projekt  i dosadašnje rezultate predstavila je njegova voditeljica Monika Pavić, a kroz diskusiju u kojoj su sudjelovali članovi gospodarsko-socijalnih vijeća iz sve tri županije donijeti su  zaključci  koje će Gospodarsko-socijalno vijeće u Brodsko-posavskoj županiji,  kao domaćin, uputiti  Gospodarsko-socijalnom vijeću na nacionalnom nivou, Samostalnoj službi za socijalno partnerstvo i  Hrvatskoj zajednici županija.

Sva tri vijeća smatraju potrebnim obnoviti i ponovno započeti suradnju s nacionalnim Gospodarsko-socijalnim vijećem, kako bi se postigla bolja i kvalitetnija komunikacija i informiranost. Vijeća su mišljenja da bi se  trebalo inicirati održavanje zajedničkih sastanaka predstavnika svih vijeća u Republici Hrvatskoj jer se to pokazalo dobrim rješenjem. Kako bi gospodarsko-socijalna vijeća dobila na dodatnom značaju u svojim sredinama  kao savjetodavna tijela koja svojim prijedlozima, aktivnostima i dijalogom mogu doprinijeti rješavanju od zajedničkog interesa svih socijalnih partnera kao i šire društvene zajednice  skrenuti će pozornost Hrvatskoj zajednici županija na svoje djelovanje, te tražiti pomoć za bolje pozicioniranje unutar  područnog regionalnog i lokalnog sustava.

Ocijenjeno je da je Projekt „Jačanje kapaciteta gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije“ izuzetno dobar i njegovim uspješnim provođenjem ojačati će se tripartitni socijalni dijalog između poslodavaca, sindikata i  županija.