Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA MALA SUBOTICA

Datum objave: 18. travnja 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/16-01/000028
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0006
Čakovec, 15.04.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA MALA SUBOTICA, HR-40321 Mala Subotica, Glavna 29
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- uređenje vanjskog prostora doma kulture u Maloj Subotici,
na građevnoj čestici k.č.br. 215/1 k.o. Benkovec i k.č.br. 394 k.o. Mala Subotica (Mala Subotica, Glavna 29a).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2016. godine od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo, soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content