Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016. godini prema PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Datum objave: 14. ožujka 2016.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice u 2016. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka Republike Hrvatske, na svrhovito korištenje sredstava, ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te razvoj tih područja.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za realizaciju projekata u 2016. godini usklađene s ciljevima Programa.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 100 % prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka koje će biti obuhvaćene zasebnim programom.

Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene (komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

Prihvatljive aktivnosti: radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će realizacija pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga. Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Sredstva Ministarstva odobrena za provedbu projekata mogu se koristiti samo u 2016. godini te je rok za dostavu zahtjeva za plaćanje, za udio sufinanciranja Ministarstva, najkasnije do 7. prosinca 2016.

Svaki podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva, na osnovu kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, u postupku odabira može dobiti najviši kumulativni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakunainulalipa) s PDV-om.

Rok za podnošenje zahtjeva je 29. ožujka 2016.

Više informacija i dokumentaciju možete pronaći ovdje: http://bit.ly/1QR5HYZ

Izvor: MRRFEU

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content