Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta ALFA CAR d.o.o.

Datum objave: 22. veljače 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/15-01/000056
URBROJ: 2109/1-09/4-16-0006
Prelog, 22.02.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ALFA CAR d.o.o. HR-40000 Čakovec, Preloška 92
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti - dogradnja proizvodno-poslovne zgrade (proizvodnja i skladištenje autokozmetike), prenamjena vanjskog nadzemnog spremnika etilnog alkohola u spremnik antifriza te postavljanje 5 podzemnih spremnika za skladištenje kemikalija u svrhu proizvodnje, 3. skupine
- građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - građenje upravne zgrade, građenje nadstrešnice za odlaganje otpada te oblaganje postojećeg dimnjaka koji nije u funkciji u svrhu reklame, 3. skupine, te utvrđivanje građevne čestice
na k.č.br. 4276/17 k.o. Donja Dubrava (Donja Dubrava, Ulica 3. travnja 58).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.03.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content