Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Datum objave: 25. siječnja 2016.

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000018
URBROJ: 2109/1-09-1/01-16-0006
Čakovec, 25.01.2016.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD MURSKO SREDIŠĆE, HR-40315 Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za
- sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Hrastinka" u Murskom Središću,
na građevnoj čestici k.č.br. 5711, 5719 k.o. Mursko Središće (lokacija - područje Hrastinke u Murskom Središću).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.02.2016 od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content