Na temelju Zakona o Udrugama i Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Međimurska županija raspisuje Poziv za predlaganje projekata udruga civilnog društva za financijsku potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu. Predmet je Poziva raspodjela proračunskih sredstava za rad udruga civilnog društva registriranih za području Međimurske županije koje svojim aktivnostima zadovoljavaju potrebe svojih članova/članica i društvene zajednice u cjelini. Sve ostale informacije o Pozivu možete pročitati u priloženim dokumentima.

Prilozi: