Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Odbora za prosvjetu, kulturu i sport

Datum objave: 4. prosinca 2015.

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/15-03/10
URBROJ: 2109/1-02-15-01
Čakovec, 27. 11. 2015.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

8. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za ponedjeljak – 7. prosinca 2015. godine u 8,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG I. IZMJENE ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA TE UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2015. GODINI
2. PRIJEDLOG I. IZMJENE PLANA RASHODA ZA MATERIJAL DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKOG DOMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv za 16. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Mr.sc. Bruno Trstenjak, v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content