Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika

Datum objave: 23. studenoga 2015.

Na temelju članka 5. stavka 3. i članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), župan Međimurske županije donio je

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove i poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije

1. Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, KLASA: 112-01/15-02/7, URBROJ:2109/1-01-15-01 od 1. rujna 2015. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 99/15 od 16. rujna 2015. godine i Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, KLASA: 112-01/15-02/9, URBROJ:2109/1-01-15-01 od 7. rujna 2015. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 99/15 od 16. rujna 2015. godine.
2. Protiv ove Odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
3. Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na web stranici Međimurske županije.
KLASA: 080-01/15-02/3
URBROJ: 2109/1-01-15-01
Čakovec, 19.11.2015.
Ž U P A N
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content