Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Datum objave: 23. studenoga 2015.

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000004
URBROJ: 2109/1-09/4-15-0005
Prelog, 18.11.2015.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA DONJI KRALJEVEC HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - izgradnja prometnica i oborinske odvodnje te utvrđivanje uličnog koridora za ulice UK1, UK2, UK3, UK4, UK5, UK6, UK7 i UK8 stambene zone ''Istok'' u Donjem Kraljevcu, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 4471/3, 4468, 4469, 4471/1, 4471/4, 4470/1, 4470/2, 4467, 4200, 4202, 4211, 4278, 4403, 4441, 4442, 5651/6, 4216, 4220, 4223, 4231, 4278/2, 4433, 4434, 4435, 4436, 4438, 4439, 4440, 4462/1, 4463, 4465 i 4466 k.o. Donji Kraljevec (Donji Kraljevec, stambena zona ''Istok'').
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.12.2015 u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content