Vezan uz objavljeni oglas za prijam u službu na određeno vrijeme stručnog suradnika za promet u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti – 1 izvršitelj/ica. Oglas je bio objavljen na web stranicama Zavoda za zapošljavanje od 16. rujna 2015. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje kandidata koji su ispunili formalne uvjete prijavljenih na oglas za stručnog suradnika za promet održat će se 26.10.2015. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati, u maloj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Kandidati, prema dolje dostavnoj listi, koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Pravni i drugi izvori za testiranje kandidata objavljeni su na web stranicama Međimurske županije.

S kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz pisane provjere znanja i sposobnosti, bit će proveden i intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

KLASA: 112-03/15-02/3
URBROJ: 2109/1-07-15-06
Čakovec, 19.10.2015.