Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suvlasnicima postojećih višestambenih zgrada putem upravitelja zgrada, a radi sufinanciranja energetske obnove postojećih višestambenih zgrada.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Javnom natječaju mogu ostvariti upravitelji višestambenih zgrada, kao korisnici sredstava u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada koji si i svojstvu krajnjih korisnika, radi sufinanciranja obnove višestambenih zgrada te ako udovoljavaju uvjetima spomenutim u Pozivu.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Stručni nadzor
  • Energetska obnova višestambenih zgrada (grupe mjera povećanja EnU- izvođenje radova) u sukladnosti s Tehničkim uvjetima u Prilogu 1. ovoga Javnog natječaja, a kojima se postiže ušteda od minimalno 30% Qh,nd.

Stopa sufinanciranja:

  •     Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se radi o krajnjim korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi, na području prve skupine otoka, te na zaštićenim dijelovima prirode
  •     Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se radi o krajnjim korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, te na brdsko-planinskom području
  •     Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije ukoliko se radi o krajnjim korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 12 .11. 2015.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.