Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA BELICA

Datum objave: 30. rujna 2015.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000096
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0005
Čakovec, 30.09.2015.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA BELICA HR-40319 Belica, Kralja Tomislava 91
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine - dogradnju mrtvačnice, 5. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 2838 k.o. Gardinovec (lokacija - groblje u Gardinovcu).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.10.2015 od 09:00-10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravno odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content