Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - ŽELJKO SRŠA, Macinec, Bogdanovec 32

Datum objave: 22. rujna 2015.

KLASA: UP/I-350-05/15-05/000010
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0006
Čakovec, 22.09.2015.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta ŽELJKO SRŠA HR-40306 Macinec, Bogdanovec 32
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu
- javne i društvene namjene - sakralnu građevinu, na katastarskoj čestici k.č.br. 969 k.o. Gornja Dubrava (lokacija - Gornja Dubrava).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.09.2015 od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content