Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OŠ Vladimira Nazora Pribislavec

Datum objave: 15. rujna 2015.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC  HR-40000 PRIBISLAVEC, Kaštelska 12
- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova osnovna škola i dvorana, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3385/10 k.o. Pribislavec (Pribislavec, Ulica B. Radića 2/b).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2015. godine, u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, soba 10.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing. građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content