Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta CNC PUŠNIK d.o.o., Čakovec

Datum objave: 28. kolovoza 2015.

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000014
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0006
Čakovec, 28.08.2015.
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
CNC PUŠNIK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, HR-40000 Čakovec, Zagrebačka 99
- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti - proizvodnja fine mehanike u auto industriji, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1698, 1700, 1709, 1711 k.o. Nedelišće (lokacija – Vladimira Nazora 15/I, Nedelišće).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.09.2015 od 11:00 – 12:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
Izvorni dokument - Poziv za uvid u spis predmeta (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content