Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Pilot projekt "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja"

Datum objave: 23. lipnja 2015.
Cilj poziva je postizanje energetskih ušteda - smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja. Poziv je financiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Investicijskom prioritetu 4c "Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru", Specifičnom cilju 4c1 "Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora".
Prihvatljivi prijavitelji: 
 • Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova,
 • Javne ustanove - vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).
Prihvatljive aktivnosti: 
 • Energetska obnova javnih zgrada
 1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija,
 2. Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava,
 3. Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE,
 4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom,
 5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom,
 6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 7. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe energetsko-arhitektonske funkcionalne cjeline,
 8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom,
 9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
 • Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije:
 1. Aktivnosti tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta,
 2. Troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove,
 3. Troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 4. Pružanje usluga stručnog nadzora građenja,
 5. Pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta.
 • Prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove grupirane su kako slijedi:
 1. Građevinske mjere,
 2. Strojarske mjere,
 3. Elektrotehničke mjere,
 4. Kombinacija mjera.
Iznos sufinanciranja: 
Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 30.000,00 kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava 5.000.000,00 kuna.
Stopa sufinanciranja:
Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu iznosi od 75% do 95% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content