Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Cilj je zadržati mlade i obrazovane u Hrvatskoj

Datum objave: 16. lipnja 2015.

Tamara Sokač, dr. med., Miroslav Stančec, dr. med. dent., Nino Makovec, dr. med. dent. i Tatjana Čavka, dr. med. dent. mladi su međimurski liječnici koji će minimalno narednih 10 godina svoju praksu obavljati na samom sjeveru zemlje. Za to se pobrinula Međimurska županija koja je danas s njima u Maloj vijećnici upriličila potpisivanje Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe na području županije.  Tako ćemo na području gradova Mursko Središća, Prelog i Čakovec dobiti nove ordinacije dentalne zdravstvene zaštite, a u Pribislavcu obiteljske (opće) medicine. Koncesionarima je dana mogućnost da preko koncesije sklope prvi ugovor s HZZO-om koji pokriva trošak za osigurane osobe i izvršitelje zdravstvene ustanove.
Koncesije je u ovom postupku proveo župan Međimurske županije Matija Posavec, temeljem odluke Stručnog povjerenstva za koncesije, a uz suglasnost ministra zdravlja Siniše Varge. Valja napomenuti kako je upravo Međimurska županija prva 2010. godine krenula s ovakvim djelovanjem, još jednom kao predvodnik u zemlji te u pet godina dodijelila ukupno 138 koncesije.
„Zdravstvenu zaštitu svog stanovništva provodimo na načelima kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to je vidljivo ovim primjerom. Upravo je kvalitetnija i dostupnija zdravstvena zaštita jedan od ključnih faktora u zadržavanju stanovnika u ruralnim sredinama, a kako Hrvatskoj nedostaje liječnika, ovakvim ugovorima zadržavamo sposobne, mlade i obrazovane kadrove u Međimurskoj županiji koja im osigurava uvjete rada koji su na razini europskog standarda“, objasnio je župan Posavec. Mladi liječnici sve su nezadovoljniji uvjetima rada i naknadom, što može biti pogubno za zdravstveni sustav počnu li napuštati Hrvatsku, jer će to voditi negativnoj selekciji kadrova i potencijalnom smanjenju kvalitete zdravstvene zaštite.
Da se pak pacijentima diljem Međimurja pruži zdravstvena zaštita na najvišem nivou, omogućit će novi liječnici koji će itekako pomoći u organizaciji zdravstvene djelatnosti koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu kroz sve životne dobi. „Naš cilj je stvoriti zdravije i skladnije stanovništvo, a to bez sumnje možemo zajedničkim snagama, pa me veseli suradnja s Međimurskom županijom, ali u mom slučaju i Općinom Pribislavec koja mi je pomogla u adaptiranju ordinacije. Ovime se dokazuje koliko je važna sinergija s lokalnom samoupravom, zajedno ćemo ići i u preventivno djelovanje, a u ime svih mladih liječnika pozivam ujedno građane kojima će naša usluga biti dostupna da je iskoriste, kako bi ova inicijativa bila uspješna“, rekla je dr. Sokač, liječnica obiteljske (opće) medicine.
Osim liječnice u Pribislavcu, u tri grada imamo nove stomatologe, Miroslava Stančeca u Prelogu, Ninu Makovcu u Čakovcu i Tatjanu Čavka u Murskom Središću. Ovakvim se koncesijama omogućuju stanovništvu podjednaki uvjete zdravstvene zaštite, naročito na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti te pokrivenost na cijelom području županije.
Uz prisustvo pročelnika UO za društvene djelatnosti Branka Sušeca, Sonju Tošić - Grlač, voditeljicu Odsjeka za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine te Gorana Gotala, voditelja Odsjeka za javnu nabavu, naglašeno je kako temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštita Međimurska županija ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području primarne zdravstvene zaštite tako da između ostalog osigurava popunjavanje mreže javne zdravstvene službe na svom području pravovremenim provođenjem postupaka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Županija samostalno zatim odlučuje o broju koncesionara, dakako sukladno mreži javne zdravstvene službe koji je potreban kako bi građanima na svom području ponudili zdravstvenu zaštitu na najvišem nivou.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content