Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Datum objave: 19. svibnja 2015.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA ZA PRIJAM
U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL
ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
KLASA: 112-03/15-03/3
URBROJ: 2109/1-07-15-6
Čakovec, 19.05.2015.
Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije, objavljuje slijedeću

O B A V I J E S T
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

I.

Pisano testiranje kandidata održati će se dana 28.05.2015. godine, s početkom u 9,00 sati, na adresi: MEĐIMURSKA ŽUPANIJA, Čakovec, Ruđera Boškovića 2. – mala vijećnica.

II.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji dobiju poseban pisani poziv za testiranje. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao svoju prijavu.

III.

Intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, održat će se odmah nakon održanog testiranja.

IV.

Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavljene su na web stranici Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija.hr

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
 
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Darko Radanović, mag.inf.,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content