Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Datum objave: 18. svibnja 2015.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000019
URBROJ: 2109/1-09-2/01-15-0006
Čakovec, 18.05.2015.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukcija niskonaponske mreže u Dragoslavcu: izlazi br. 1 i br. 2 iz TS 10/0,4 kV Dragoslavec (Br. 164) infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 4017/1, 4017/2, 4037/1, 4037/2, 4038, 4041, 4039, 4112/1, 140/2, 4141, 4147, 4152, 4153, 4154, 4159, 4160, 4170, 4172,4173, 4174, 4175, 4176/2, 4176/3, 4525, 4183, 4184/2, 4184/3, 4185, 4200, 4187, 4194, 4198, 4199, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4201/4, 4201/5, 4207/1, 4207/2, 4207/3, 4207/4, 4207/5, 4208, 4518/2, 4210, 4242/1, 4242/4, 4518/1, 4518/2, 4524, 4519, 4520, 4521/1, 4521/2, 4525, 4526, 4527, 4529, 4536, 10201 i 10203 k.o. Lopatinec (Dragoslavec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.05.2015. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba broj 10.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.
Izvorni dokument (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content