Cilj osnivanja Zaklade je povećanje broja visokoobrazovanih osoba u Međimurskoj županiji. Razne potpore i novčane pomoći djeci, studentima i drugima imaju vrlo često ključnu ulogu u uklanjanju financijskih prepreka u obrazovanju i izravno utječu na povećanje obrazovanih osoba. Isto tako, ovim putem povećati će se i postotak izdvajanja za visoko obrazovanje u Međimurskoj županiji te unaprijediti standard učenika, studenata i drugih.

Kroz Zakladu pomagati će se nadarene i uspješne učenike, studente,pomagati će se postdiplomantima i doktorantima i isto na taj način promovirati obrazovanje i nagrađivati izvrsnost za vrijeme školovanja.

Iz Statuta:

II. SVRHA ZAKLADE I KRUG OSOBA KOJE SE ZAKLADOM POTPOMAŽU

Članak 7.

Svrha Zaklade je pružanja potpore, novčane i druge pomoći učenicima srednjih škola, studentima, postdiplomantima i doktorantima koji su državljani Republike Hrvatske i koji imaju mjesto prebivališta na području Međimurske županije.

III. PODUPIRATELJI ZAKLADE

Članak 8.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi i podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, ovim statutom i drugim aktima Zaklade.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

–    pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 5.000,00 kuna,

–    fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje    500,00 kuna,

–  jedinice lokalne samouprave, klubovi, društva i udruženja građana, sindikalne i poslovničke udruge iznos od najmanje 1 kune po stanovniku, odnosno članu.

„Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec“

40000 Čakovec, R. Boškovića 2

Matični broj: 2954125

OIB: 20642469426

POSLOVNI RAČUN ZAKLADE:   HR84 2407000 1100490992   OTP banka d.d.

Informacije, stručni i administrativni poslovi:

Emil Bujan

Tel: 040-374-252

Mob: 098 – 241 446

Fax: 040-391-005

e-mail: zaklada.dr.vinko.zganec@medjimurska-zupanija.hr

www.medjimurska-zupanija.hr

 

Skupština Međimurske županije je na svojoj sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela Odluku o osnivanju “Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec”. 17. Prosinca 2012. Godine Zaklada je započela svoju djelatnost.

Svrha Zaklade  je pružanje potpore srednjoškolcima, dodiplomskim i postdiplomskim studentima te doktorantima u financiranju školovanja i popratnih aktivnosti.  Želja nam je kroz “Zakladu dr. Vinko Žganec” pomagati nadarene i uspješne učenike i studente te i na taj način promovirati obrazovanje i nagrađivati izvrsnost za vrijeme školovanja.

Naime, Međimurskoj županiji ali i Hrvatskoj u cjelini nedostaju visokoobrazovani stručnjaci iz praktički svih područja. Deklarativna podrška društva obrazovanju nije dovoljan poticaj za nastavak školovanja, a novac odnosno njegov nedostatak često je razlog odustajanja od obrazovanja. Upravo zato osnivanjem Zaklade direktno nastojimo povećati broj Međimuraca koji se školuju te koji će, što je najvažnije, u budućnosti biti temelj razvoja naše regije i cijele domovine.

Uplatom članarine možete postati član podupiratelj „Zaklade dr. Vinko Žganec”.
Temeljem Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Međimurske zaklade za obrazovanje DR. VINKO ŽGANEC  pravne osobe status člana podupiratelja stječu uplatom od 5.000,00 kuna, a jedinice lokalne samouprave uplatom od najmanje 1 kune po stanovniku. Fizičke osobe status člana podupiratelja stječu uplatom od 500,00 kuna.

Tvrtke,  jedinica lokalne samouprave ili fizičke osobe  mogu  biti i donator te uplatom određenog iznosa direktno poduprijeti školovanje međimurskih srednjoškolaca, studenata i doktoranata.

Molim Vas da svojim uplatama potpomognete rad “Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec”, te nas poduprete u namjeri da na ovaj način povećamo sredstva koja kao zajednica ulažemo u obrazovanje mladih naraštaja te našoj djeci i svima onima koji će u budućnosti živjeti i raditi u Međimurju osiguramo prosperitet.