Odbor za dodjelu javnih priznanja Međimurske županije održati će svoju 3. sjednicu dana 5. veljače 2015. godine, na kojoj će utvrditi tekst POZIVNOG NATJEČAJA za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2014. godinu.

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2014. godinu, objavit će se na web stranicama Međimurske županije dana 5. veljače 2015. godine, u Međimurskim novinama dana 6. veljače 2015. godine, i u listu „Međimurje“ dana 10. veljače 2015. godine.

U Čakovcu, 30. siječnja 2015.

UPRAVI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLLOVE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE