Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, objavljuje rezultate pisanog testiranja koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz općeg i stručnog dijela ispita.

OBAVIJEST O REZULTATIMA PISANOG TESTIRANJA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)