Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/14-03/6
URBROJ: 2109/1-06-1/04-14-01
Čakovec, 09. 12. 2015.

 

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

 

s a z i v a m

5. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

za ponedjeljak 15. 12. 2014. godine u 14,00 sati.
Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I R E D

1. Izvješće o stanju u prostoru.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-253 (Alan Resman).
S poštovanjem,

 

PREDSJEDNK
Zlatko Bacinger, v.r.