Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

7. sjednica Skupštine Međimurske županije

Datum objave: 1. lipnja 2014.

05. lipnja 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati
 
KLASA: 021-05/14-03/3
URBROJ:2109/1-02-14-01
Čakovec, 27.05.2014.
 
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
7. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 05. lipnja 2014. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
 
D N E V N I R E D
 
1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.soc. i paed., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
 
2. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU VLASNIŠTVA NEKRETNINE OSNOVNA ŠKOLA JOŽE HORVATA KOTORIBA (STARA ŠKOLA U KOTORIBI).
b) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE (STARA ŠKOLA U KOTORIBI), zk.ul.br. 19. k.o. Kotoriba.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
6. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Vrčić, dr.med., ravnatelj Doma zdravlja.
 
7. IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andrea Knežević, mr.pharm., ravnateljica Ljekarne Čakovec.
 
8. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vladimira Križaj-Grabant, dipl.iur., v.d. ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu.
 
9. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Marina Payerl-Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo.
 
10. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Martina Šebrek, dipl.soc.rad., v.d. ravnateljica „Sigurne kuće“.
 
11. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Štefica Martinez, dipl.soc.rad., ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe.
 
12. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Antonija Canjuga, dipl.soc.rad., ravnateljica Centra za socijalnu skrb.
 
13. IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJE ČAKOVEC ZA 2013. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Međimurja.
 
14. a) IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013. GODINU.
b) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff., ravnateljica Županijske uprave za ceste.
 
15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA d.o.o. ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
 
16. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE d.o.o. ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a.
 
17. IZVJEŠĆE O RADU MIN-MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE d.o.o. ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing., direktor MIN-a.
 
18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP d.o.o. ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, v.d. direktor MESAP-a.
 
19. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENEGETSKE AGENCIJE d.o.o. ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Klobučarić, dipl.ing., direktor MENEA-e.
 
20. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Siniša Golub, mag.prim,educ., ravnatelj Međimurske prirode.
 
21. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA DR. RUDOLF STEINER ZA 2013. GODINU I PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Percač, ravnateljica Centra dr. Rudolf Steiner.
 
22. IZVJEŠĆE O RADU VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
23. AKCIJSKI PLAN SOCIJALNIH USLUGA ZA 2014. GODINU ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
 
24. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE I IZVJEŠĆE O RADU „MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
 
25. INFORMACIJA SA SJEDNICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO O DONIJETIM PRIJEDLOZIMA IZMJENA I DOPUNA NACRTA NACIONALNOG PLANA RAZVOJA KLINIČKIH BOLNIČKIH CENTARA, KLINIČKIH BOLNICA, KLINIKA I OPĆIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2014.-2016. GODINE.
- predlagatelj je Odbor za zdravstvo,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Željka Perhoć, dr.med., predsjednica Odbora.
 
26. IZVJEŠĆE O RADU KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012. I 2013.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Doris Srnec, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
 
 
Akcijski plan socijalnih usluga za 2014. godinu (točka 23. dnevnog reda) dostavljen Vam je u sažetom obliku. Ukoliko želite uvid u cijeli Akcijski plan, isti Vam se nalazi na našim mrežnim stranicama, a jednako tako uvid u Plan možete izvršiti i u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
 
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)
 


 
Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content