U vremenu od 17-19.ožujka novih 20 pripadnika specijalističkih postrojbi CZ Međimurske županije i DVD Čakovca, Selnice, Strahoninca i Šenkovca završili su, u organizaciji Gradskog društva CK Čakovec, tečaj prve pomoći prilagođen praktičnim postupcima kod katastrofa i velikih nesreća.

Sada 24.-26.ožujka tečaj u Prelogu polazi sljedeća grupa iz DVD Prelog, Orehovica, Sveta Marija i Donji Kraljevec.

Franjo Logožar 098/280-059