Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar "Japa"

Datum objave: 21. studenoga 2013.

OBAVIJESTI 2011

 

 

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo temeljem odredbi članka 16. stavka 1., 2. i 3., članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08.) te Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I-351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-9 i od 5. studenog 2013. godine daje

 

O B A V I J E S T

o provođenju javne rasprave u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“

 

I.
Javna rasprava provodit će se od 29. studenog 2013. godine do 30. prosinca 2013. godine.

 

II.

Zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Tehničko-tehnološko rješenje bit će na javnom uvidu u zgradi Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.
Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje bit će objavljeni za vrijeme trajanja javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (www.mzoip.hr), Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr) i Općine Šenkovec (www.senkovec.hr).

 

III.

Javno izlaganje održat će se 10. prosinca 2013. godine u 18.00 sati u zgradi Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11, Šenkovec.
Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici nositelja zahvata i dr. koji neposredno daju odgovore i raspravljaju o pitanjima koje tom prilikom postavlja nazočna javnost i zainteresirana javnost.

 

IV.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku dostaviti na adresu Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec.
Primjedbe, prijedlozi i mišljenja koje nisu dostavljene u roku, nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i

komunalno gospodarstvo

 

KLASA: 351-03/13-03/22
URBROJ: 2109/1-09/03-13-02
Čakovec, 21.11.2013.

 

POSLOVNI CENTAR JAPA....(12.125 KB) PDF

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content