U sklopu CIP programa otvoren je natječaj „Mreža financijera Eko-inovacija“ kojem je cilj rješavanje prepreka za eko-inovacije koje se odnose na financije i investicijsku spremnost. Pozivom na dostavu projekata nastoji se poboljšati pristup financijama za eko-inovacijske tvrtke te proširiti dostupnost privatnih i javnih izvora financiranja na dugi rok i na održiv način.

 

Rok za prijavu: 23.9.2013.

 

Više informacija…