U sklopu programa PROGRESS otvoren je natječaj „Uspostava četverogodišnjeg ugovora o okvirnom partnerstvu sa mrežama organizacija civilnog društva na razini EU“ kojem je cilj izgradnja djelotvornih i održivih partnerstava između Europske komsije i organizacija civilnog društva na razini EU s ciljem promicanja socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva te promicanju pristupa financiranju.

Rok za prijavu: 6.9.2013.

Više informacija…