Otvoren je natječaj „Potpora nacionalnih aktivnosti usmjerenih na promicanje jednakosti i borbu protiv diskriminacije“ u sklopu programa PROGRESS. Cilj natječaja je potpora nacionalnim tijelima koja su nadležna za jednakost i nediskriminaciju, a financiranje sredstvima iz programa PROGRESS trebalo bi nadopuniti postojeće ili planirane nacionalne aktivnosti u području nediskriminacije.

Rok za prijavu: 10.9.2013.

Više informacija…