Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju ulogu organizacija civilnog društva u postizanju trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta I.


Rok za prijavu: 5. 7. 2013.

Više informacija…